PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER CONFIGURAR
EL NOU SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS

PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS

La configuració del plec de condicions tècniques per la contractació del nou servei de neteja viària, recollida de residus i deixalleria és clau pel seu futur bon desenvolupament.

PROCÉS OBERT

La contractació del nou servei de neteja viària, recollida de residus i deixalleria és un procés que compta amb la participació de tots els sitgetans i sitgetanes.