PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte als serveis actuals de neteja viària, recollida de residus i deixalleria, i com creu que han de ser aquests en el futur, s’ha engegat un Procés de Participació Ciutadana.

Aquest Procés contempla tot un seguit d’accions i instruments que facilitaran la participació de la ciutadania en la configuració del disseny dels futurs serveis de neteja viària, recollida de residus i deixalleria.

Com participaran els ciutadans?

Per garantir la participació pública en tots els àmbits s’han definit diferents instruments de participació:

  • Visites informatives
  • Tallers de participació ciutadana i públic objectiu
  • Rutes veïnals territorials
  • Sessions de retorn
  • Qüestionari on-line de percepció ciutadana
  • Mapa participatiu al web
  • Recull d’opinions i suggeriments al web “Opina i participa”

Esquema del procés

Accedint a l’apartat de notícies i agenda d’aquesta pàgina web podreu anar coneixent quan i on es portaran a terme els diferents tallers i accions de participació ciutadana del nou servei de neteja, i també tota la informació al respecte. El procés seguirà aquestes fases:

FASE I: FASE INICIAL

FASE II: AVALUACIÓ DEL SERVEI ACTUAL A TRAVÉS D’UN PROCÉS PARTICIPATIU

FASE III. ANÀLISI I CONFECCIÓ D'ALTERNATIVES DE GESTIÓ

FASE IV.REDACCIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIC I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS