SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

NETEJA MANUAL

El servei correspon a la neteja viària realitzada amb carretó i un operari amb escombra, recollidor i el cubell en el que va dipositant les restes recollits. Es desenvolupa sempre en torn de matí  i cada carretó disposa d’una zona específica de neteja. El servei contempla 5 carretons:

  • 1 Carretó del centre històric
  • 1 Carretó de la zona Oasis, Correus i centre
  • 2 carretons a la zona de Poble Sec – Pins Vens
  • 1 carretó al Garraf

NETEJA MANUAL MOTORITZADA

El servei correspon a la neteja viària realitzada amb un operari i un vehicle petit de caixa oberta. La seva funció és la de canviar les papereres de la zona assignada, recollir les bosses i altres elements petits que pugui trobar a la via pública i al voltant dels contenidors, sempre i quan siguin de petites dimensions, i escombrar al voltant dels mateixos.

El servei contempla 6 operaris amb vehicle, 5 al torn de matí i un al torn de tarda. És un servei que es realitza diàriament.

  • 1 vehicle a la zona de Platja de Sant Sebastià, Port d’Aiguadolç i Marina d’Aiguadolç, Parc de Can Robert
  • 1 vehicle al centre, Parc del Rocar i Parc de Santa Marta, i Quint Mar
  • 1 vehicle a la zona del Passeig i Llevantina
  • 1 vehicle a la zona de Cases del Sord – Can Pei – Vinyet – Terramar
  • 1 vehicle a la zona de Cases Noves – Molins
  • 1 vehicle a la zona del centre i Passeig al torn de tarda

NETEJA MOTORITZADA AMB ESCOMBRADORA

El servei correspon a la neteja de la via pública amb una escombradora i un conductor i un operari amb una màquina bufadora per davant per tal d’empènyer els residus a la zona de recollida de la màquina escombradora.

El servei contempla 4 escombradores, les quals totes, diàriament, fan una part del centre a primera hora del matí i després es desplacen fins a la seva zona assignada, les quals fan una o dos cops per setmana segons la zona.

SERVEI DE BALDEIG

El servei correspon a la neteja de la via pública amb l’aigua a pressió que surt dels ruixadors frontals de la baldejadora. Es realitza amb un operari i la màquina. En temporada baixa la freqüència és de dies alterns i caps de setmana i durant la temporada alta la freqüència és diària.

És un servei que només es realitza als carrers per a vianants del centre.

NETEJA DE CARRERS AMB AIGUA PRESSIÓ

El servei correspon a la neteja amb aigua a pressió i producte específic de neteja en determinats punts de la via pública o en carrers que demanen aquest servei degut a activitats o esdeveniments especials. Es desenvolupa amb la pistola d’aigua a pressió de la màquina baldejadora i dos operaris.

SERVEI DE RECOLLIDA D’ANDRÒMINES

El servei correspon a la recollida de mobles i andròmines amb un llistat fet sota trucada prèvia al telèfon 93 894 75 25. Cal dipositar els elements a recollir a partir de les 21h a la porta del domicili que demana el servei de recollida.

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS (SERVEI PUNTUAL)

El servei correspon a la recollida puntual de mobles i andròmines que es puguin trobar a la via pública o al voltant dels contenidors degut a actes incívics o que posin en risc la seguretat pública. Es realitza diàriament en torn de matí i de tarda amb vehicle de caixa oberta.

SERVEI DE NETEJA DE CONTENIDORS I UBICACIÓ DELS MATEIXOS

El servei es diferencia entre els contenidors de càrrega posterior de 1.100L i els contenidors de sistema de recollida Easy.

La neteja dels contenidors de càrrega posterior es realitza amb un vehicle rentacontenidor específic que els renta interior i exteriorment un cop s’han buidat.

La neteja dels contenidors del sistema de recollida Easy es realitza amb un sistema d’aigua a pressió i un equip d’elevació que permet la seva neteja per la part externa i interna.

La neteja de la ubicació dels contenidors es realitza amb aigua a pressió i producte desengreixant específic per a via pública.