SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ REBUIG DOMICILIÀRIA I COMERCIAL

CONTENIDORS DE 1.100L

El servei fa referencia a la recollida dels contenidors de 1.100 L de capacitat. Es realitza amb un camió recol·lector de càrrega posterior amb un conductor i dos operaris. Aquests contenidors es troben a les zones següents, les quals es recullen diàriament en el torn de matí o de nit segons la ruta. Ambdues rutes inclouen també la recollida d’aquesta fracció dels comerços i negocis que inclogui la seva ruta.

Torn matí

 • Barri de la Bòbila
 • Garraf poble
 • Garraf Dos
 • Vallbona
 • Vallcarca
 • Port Ginesta
 • Can Girona

Torn nit:

 • Barri del Poble Sec – Pins Vens
 • Barri de la platja de Sant Sebastià
 • Centre – passeig
 • Contenidors Soterrats
 • Llevantina
 • Cases noves

CONTENIDORS 1.800 – 3.500 L MODEL EASY

El servei fa referencia  a la recollida de contenidors de 1.800 / 3.600 litres de capacitat. És realitzat amb un camió recol·lector de càrrega superior amb un conductor. Aquests contenidors es troben a les següents zones i la recollida es fa diàriament  en torn de matí, tarda o nit segons la zona:

Torn matí

 • Zona Vinyet- terramar
 • Oasis
 • Aiguadolç
 • Les botigues

Torn de tarda:

 • Cases del Sord- Can Pei
 • Santa Bàrbara
 • Plana Est
 • Molins
 • Montgavina
 • Llevantina
 • Quint-mar

Torn de nit:

 • Passeig marítim
 • Aiguadolç
 • Llevantina
 • Molins

RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DOMICILIÀRIA I COMERCIAL 

CONTENIDORS DE 1.800 L

El servei fa referencia  a la recollida de contenidors de 1.800 de capacitat. Es realitza amb un camió recol·lector de càrrega superior amb un conductor.

La recollida es fa diàriament en torn de tarda, tenint la ruta dividida en dues zones. El servei es realitza alternant cada dia una zona.

CONTENIDORS DE 240 L

El servei fa referencia  a la recollida de contenidors de 240 L de capacitat. Es realitza amb un camió recol·lector de càrrega posterior amb un conductor i un operari.

La ruta contempla a la recollida de la fracció orgànica domiciliària i comercial passant per tot el municipi i per totes les bateries que tenen aquest tipus de contenidors i aquells negocis que s’adhereixen al servei de recollida i col·loquen el contenidor a la porta del seu negoci.

Es fa diàriament i al torn de nit.

RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ SELECTIVA DOMICILIÀRIA

RECOLLIDA D’ENVASOS – PAPER CARTRÓ

El servei correspon a la recollida dels contenidors de selectiva de 3.500 L (iglús) d’ambdues fraccions i es realitza amb un vehicle recol·lector de càrrega superior amb sistema de doble ganxo amb caixa compactadora. Es realitza cada dia una de les fraccions de manera alterna, en torn de mati i tarda i engloba tots els contenidors de selectiva del municipi.

RECOLLIDA DEL VIDRE

El servei correspon a la recollida dels contenidors de selectiva de 3.500 L (iglús) de la fracció vidre i es realitza amb un vehicle recol·lector de càrrega superior amb sistema de doble ganxo amb caixa oberta. La freqüència de recollida és de 2-3 cops per setmana en temporada baixa i 5-6 cops per setmana en temporada alta.

RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ SELECTIVA COMERCIAL

El servei correspon a la recollida de les tres fraccions de selectiva per als comerços, els quals treuen els contenidors de 240L propis per al vidre i els envasos i el cartró degudament plegat  a la via pública per a que sigui recollits segons l’horari i el calendari establert. El vehicle de recollida és un recol·lector de 5 m3 de càrrega posterior.

El vidre es recull en torn de matí els dilluns, dimecres i divendres, incrementant una quarta recollida el diumenge per al mes d’agost.

Els envasos es recullen en torn de mati dimarts i dijous.

El cartró es recull diàriament en torn de tarda.